Noortekogust

noortekogu pilt

Maakondlik noorte osaluskogu ehk noortekogu võimaldab noortel osaleda otsustusprotsessides ning kaitsta enda huvisid neid puudutavates valdkondades maakondlikul tasandil. Noortekogu annab võimaluse kaasa rääkida ja olla rohkem kaasatud otsuste tegemisse, mis puudutavad noorte elu, omada võrdseid võimalusi ning aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. Noortekogu on sidevahend noorte ja maavalitsuse vahel.

Maakonniti täidavad noortekogud mõnevõrra erinevat rolli, näiteks peale igasuguste ürituste, foorumite, töötubade, heategevuslike kampaaniate jms kuuluvad noortekogude liikmed erinevatesse komisjonidesse ja nõukogudesse, misläbi püütakse noorte endi ideid ja mõtteid võimukandjateni viia ning teoks teha.

Noortekogu tagab noortele võimaluse:
* rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;
* omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
* saada heaks kodanikuks;
* aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
* tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Raplamaa Noortekogu on asutatud 8. märtsil 2006. aastal. Uuesti puhuti elu sisse 2010. aastal ning viimane uus hoog sai alguse 2015. a. sügisel. 15. jaanuari seisuga kuulub maakonna noortekogusse 18 noort.  Noortekogu prediendiks valiti TERLI TEEKIVI Märjamaa Gümnaasiumist, asepresidentideks ADEELE REI Valtu Põhikoolist ja DESIREE TALV (Kohila Gümnaasiumist)

Raplamaa Noortekogu missioon on noortevolikogude loomine ja jätkusuutlikuse tagamine ning maakonna noorte kaasamine ja nende huvide eest seismine.
Raplamaa Noortekogu visoon on võimaldada noortel maakondlikul tasemel kaasa rääkida neid puudutavatel teemadel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s